Бесплатные рефераты StudyPort.Net

курсовые, дипломные, рефераты бесплатно

  • Интересное

Види фінансових відносин підприємств

Фінанси підприємств – це сукупність відносин, які виникають у підприємств в процесі формування їх фінансових результатів, здійснення витрат і отримання доходів, визначення фінансового результату і відповідно формування розподілу прибутку чи відшкодування збитку.
Фінансові відносини підприємства включають зовнішні і внутрішні.
Зовнішні відносини включають:
а)взаємовідносини на мікроекономічному рівні (з приводу купівлі і продажу товарів і послуг);
б)взаємовідносини зі сферою державних фінансів (податки та інші платежі у бюджет, внески у цільові фонди, субсидії і дотації з бюджету цільових фондів);
в)взаємовідносини із страховими організаціями (страхові внески, страхове відшкодування);
г)взаємовідносини з інституціями фінансового ринку (з банками – отримання і погашення кредитів, з фінансовими посередниками на ринку цінних паперів – випуск і розміщення власних цінних паперів або інвестування доходів в цінні папери інших емітентів);
д) міжнародні фінансові відносини (розрахунки з іноземними партнерами, отримання і погашення кредитів від іноземних банків чи міжнародних фінансових інститутів).
Внутрішні фінансові відносини включають:
а) розподіл доходу підприємства і формування прибутку;
б) розподіл чистого прибутку та його використання;
в) формування та використання амортизаційних відрахувань;
г) утворення та використання фондів підприємств.Смотрите так же:
Сутність фінансової роботи підприємств
Задачами фінансової діяльності є: вишукування фінансових джерел зростання виробництва, визначення ефективного вкладання фінансових ресурсів, раціональні операції з цінними паперами, наявність оптимальних взаємовідносин з фінансово-кредитною системою, господарюючими суб`єктами. Мета управління фінансами підприємства полягає в такій організації роботи фінансової служби, яка дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси на вигідних умовах і інвестувати їх з найбільшим ефектом, здійснювати прибуткові […]...
Інвестиційна діяльність
Комплекс питань, пов’язаний із здійсненням інвестиційної діяльності підприємства, потребує достатньо глибоких знань теорії і практичних навичок прийняття управлінських рішень в області обґрунтування інвестиційної стратегії, вибору ефективних її напрямків і форм розробки цілеспрямованої програми реального інвестування та формування збалансованого портфелю фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції розглядаються як активна форма ефективного використання тимчасово вільного капіталу або як інструмент […]...
Організація фінансів підприємств
Організація фінансів на кожному підприємстві впливає безпосередньо на формування фінансових ресурсів держави в цілому. Функціонування фінансів як проявлення грошових відносин відображає рух грошових доходів в процесі виробництва. Фінансова діяльність підприємства може засновуватись на трьох методах: комерційний розрахунок, неприбуткова діяльність, кошторисне фінансування. Основний метод – комерційний розрахунок. Він засновується на таких принципах: а)юридична і господарська обособленість […]...
Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування
Під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові засоби, що є в розпорядженні підприємств. Таким чином, до фінансових ресурсів належать усі грошові фонди й та частина грошових засобів, яка використовується в нефондовій формі. Фінансові ресурси формуються за рахунок власних та зовнішніх джерел. Власні ресурси концентруються у статутному фонді. Джерела утворення статутного фонду залежать від форми власності: 1) […]...
Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій
Основна мета формування інвестиційного портфеля полягає у забезпеченні реалізації найдохідніших фінансових інвестицій. До основних типів фінансових портфелів відносяться: портфель доходу, портфель росту, агресивний портфель, компромісний портфель, консервативний портфель. Метою оптимізації портфеля цінних паперів є формування такого портфеля цінних паперів, який би відповідав вимогам підприємства як дохідністю, так і за ризикованістю, що досягається шляхом збільшення кількості […]...
Сутність та функції фінансів підприємств
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне становище у структурі фінансових відносин суспільства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється суспільний продукт, матеріальні та нематеріальні блага, національний дохід – основні джерела фінансових ресурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можливість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового становища країни. Фінанси підприємств – це […]...
Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств
До основних цілей зменшення статутного капіталу слід віднести такі: · підтримання курсу корпоративних прав, якщо він падає (зменшення статутного капіталу здійснюється для зрівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (часток) з їх ринковою ціною); · одержання санаційного прибутку, який спрямовується на покриття балансових збитків; · концентрація статутного капіталу в руках найактивніших власників; · зменшення високого рівня […]...
Методи розрахунку прибутку підприємств
Управління формуванням прибутку від реалізації продукції передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування отримання прибутку суб’єктами господарювання необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів. На підприємствах виробничої сфери можуть застосовуватись три методи розрахунку прибутку від реалізації: 1)Метод прямого рахунку. Прибуток розраховується за окремими видами продукції, що виробляються і реалізуються. Для розрахунку необхідні такі вихідні […]...
Розрахунок фінансових показників діяльності підприємства
На основі фінансової звітності підприємства розрахуємо фінансові показники діяльності підприємства: 1) фінансові коефіцієнти; 2) виробничий важель; 3) фінансовий важель. На основі отриманих фінансових показників зробимо необхідні висновки щодо діяльності підприємства. Рішення. 1. Показники ефективності виробничої діяльності 1.1. Маржинальний прибуток. Прибутковість продажу = Чистий доход / Чиста виручка від реалізації Прибутковість продажу = 624,100 / 37488,500 […]...
Інвестиційний портфель
Інвестиційний портфель. Інвестиційна діяльність господарюючого суб’єкта (підприємства) пов’язана з формуванням інвестиційного портфеля. Інвестиційний портфель є цілеспрямовано сформованою сукупністю об’єктів реального і фінансового інвестування, призначених для здійснення інвестиційної діяльності відповідно до розробленої інвестиційної стратегії підприємства. Інвестиційний портфель підприємства є, з одного боку, цілісним об’єктом управління, незважаючи на розмаїтість його складових. З іншого боку, інвестиційний портфель підприємства […]...
 
Загрузка...