StudyPort.Net

Каталог робіт

Поиск по сайтуОстанні додавання

Поняття та система господарських договорів...

Загальна характеристика обставин, які пом’якшують покарання...

Речові права на чуже майно...

...

Адмiнiстративний примус...

...

Державна служба...

Соціально-політичні погляди Івана Посошкова...

Поняття та види юридичних осіб...

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом пі...

Каталог готових робіт "Финансовый менеджмент"

<<< ПопередняСторінка 1 з 12Наступна >>>
 
Контрольна на 16 стор.: Управління оборотними активами підприємства. Методи аналізу фінансової звітності

1. Управління оборотними активами підприємства 3
2. Методи аналізу фінансової звітності. 8
3. Задача 17
Список використаної літератури 19

Детальніше >>>
 
Контрольна на 8 стор.: 1. Кошторис, як індивідуально -плановий акт. Його зміст, складання та затвердження 2. У бюджетному кодексу України містяться визначення таких категорій:
1. КОШТОРИС, ЯК ІНДИВІДУАЛЬНО-ПЛАНОВИЙ АКТ. ЙОГО ЗМІСТ, СКЛАДАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 3

2. У БЮДЖЕТНОМУ КОДЕКСУ УКРАЇНИ МІСТЯТЬСЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ КАТЕГОРІЙ: "БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ" І "МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ" РОЗКРИЙТЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦИХ КРИТЕРІЇВ 7

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 11

Детальніше >>>
 
Контрольна на 22 стор.: 2 питання + 2 задачі
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 66 грн.

Вариант: -

1. Аналіз звіту про рух грошових коштів 3
2. Антикризове фінансове управління підприємством 11
3. Задача №1 18
Підприємство по реалізації сільськогосподарської продукції в кінці кожного року здійснює внесок на депозит сумі 300 тис. грн. на умовах 14% річних при щорічному нарахуванні відсотків протягом 10 років. Визначити приведену вартість ануїтету.
4. Задача №2 19
Завдання:
1. Визначити вартість позикового капіталу.
2. Визначити вартість власного капіталу.
3. За допомогою таблиці №2 розрахувати середньозважену вартість капіталу та проаналізувати оптимальність структури за критерієм її мінімізації.
4. Проаналізувати за допомогою таблиці №2 можливі варіанти структури капіталу, обрати оптимальні за критерієм максимізації рентабельності власного капіталу.
5. Обґрунтувати висновки щодо оптимальності структури капіталу умовного підприємства.
Таблиця №1
Вихідна інформація
Показники 9
1. Ставка проценту за кредитні ресурси,% 29
2. Темп приросту дивіденду за рік,% 0,9
3. Поточна ціна простої акції, грн. 90
4. Очікуваний розмір дивіденду на найближчий період, грн. 9
5. Витрати на емісію,% 3
6. Економічна рентабельність активів,% 29

Список використаної літератури 22
Детальніше >>>
 
Контрольна на 16 стор.: 2 питання + 2 задачі
1. Управление финансовой структурой и ценой капитала 3 2. Модели управления текущими активами и пассивами компании 8 3. Задача 12 При вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев была получена прибыль: 50 тыс. руб. – в 15 случаях, 60 тыс. руб. – в 65 случаях, 80 тыс. руб. – в 40 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 150 случаев была получена прибыль: 55 тыс. руб. – в 80 случаях, 65 тыс. руб. – в 48 случаях, 90 тыс. руб. – в 22 случаях. Выбрать лучший вариант вложения капитала исходя из средней ожидаемой прибыли. 4. Задача 13 По материалам бухгалтерской отчётности организации за два смежных периода определить рентабельность собственных средств, эффект финансового рычага и его составляющие. По полученным результатам сделать вывод. Список использованной литературы 16
Детальніше >>>
 
Контрольна на 27 стор.: 3 питання + 2 задачі
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 81 грн.

Вариант: 4

1. Класифікація активів згідно національних стандартів обліку 3
2. Принципи управління фінансовими ризиками 10
3. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства 15
Завдання 1 19
Маркетингові дослідження встановили зниження попиту на основний вид продукції. Керівництво підприємства доручило фінансовим менеджерам обґрунтувати напрямки розвитку підприємства у коротко- та довгостроковому періодах.
1. Назначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту.
2. Обчислити маржинальний доход і поточний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах.
3. Визначити рівень поточного важеля у базовому та прогнозному періодах.
4. Визначити величину беззбитковості виробництва у вартісному виразі по періодах.
5. Зобразити графічно беззбитковий обсяг виробництва.
6. Обґрунтувати показник запасу фінансової надійності.
7. Обґрунтувати напрямки фінансової поведінки підприємства у межах короткострокового періоду, тобто у разі відсутності можливості збільшити виробничі потужності.
8. Обґрунтувати напрямки фінансової поведінки підприємства у межах довгострокового періоду, тобто у разі наявності можливостей зростання виробничих потужностей.
Таблиця 2
Показники Варіант 4
Ціна одиниці продукції у базовому періоді, грн. 225
Зміна середньої ціни на одиницю продукції в прогнозному періоді, % 12
Загальні витрати на обсяг виробництва, млн. грн. 19,9
Обсяг збуту при ціні базового періоду, тис. одиниць 92
Коефіцієнт еластичності попиту 1,35
Співвідношення змінних і фіксованих витрат 19
81
Завдання 2 24
Підприємству необхідно прийняти рішення про структуру капіталу. До розгляду запропоновано 2 варіанта:
І варіант – співвідношення залученого і власного капіталу 70 : 30 (для усіх варіантів);
ІІ варіант – співвідношення залученого і власного капіталу 40 : 60.
1. Розрахувати економічну рентабельність і рентабельність власних коштів.
2. Визначити податок на прибуток та чисту рентабельність власних коштів.
3. Розрахувати рівень фінансового важеля по варіантах, розкрити його поняття.
4. Обґрунтувати вибір рішення відносно співвідношення між залученим і власним капіталом.
Таблиця 4
Показники Вар 4
Активи, тис. грн.. 750
Поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит на прибуток, тис. грн..
У 1 варіанті 350
У 2 варіанті 250

Середній розрахунковий відсоток за кредит
У 1 варіанті 30
У 2 варіанті 22
Базова ставка податку на прибуток 30%.

Список використаної літератури 27
Детальніше >>>
 
Контрольна на 19 стор.: 3 питання + 2 задачі
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: 57 грн.

Вариант: 4

1. Вплив методів нарахування амортизації на розмір прибутку 3
2. Прогнозування ймовірності банкрутства 6
3. Вартість і структура капіталу 9
Завдання 1 14
Маркетингові дослідження встановили зниження попиту на основний вид продукції. Керівництво підприємства доручило фінансовим менеджерам обґрунтувати напрямки розвитку підприємства у коротко- та довгостроковому періодах.
1. Назначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту.
2. Обчислити маржинальний доход і поточний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах.
3. Визначити рівень поточного важеля у базовому та прогнозному періодах.
4. Визначити величину беззбитковості виробництва у вартісному виразі по періодах.
5. Зобразити графічно беззбитковий обсяг виробництва.
6. Обґрунтувати показник запасу фінансової надійності.
7. Обґрунтувати напрямки фінансової поведінки підприємства у межах короткострокового періоду, тобто у разі відсутності можливості збільшити виробничі потужності.
8. Обґрунтувати напрямки фінансової поведінки підприємства у межах довгострокового періоду, тобто у разі наявності можливостей зростання виробничих потужностей.
Таблиця 2
Показники Вар. 4
Ціна одиниці продукції у базовому періоді, грн. 210
Зміна середньої ціни на одиницю продукції в прогнозному періоді, % 30
Загальні витрати на обсяг виробництва, млн. грн. 19,8
Обсяг збуту при ціні базового періоду, тис. одиниць 70
Коефіцієнт еластичності попиту 1,3
Співвідношення змінних і фіксованих витрат, % 17
83

Завдання 2 19
Підприємству необхідно прийняти рішення про структуру капіталу. До розгляду запропоновано 2 варіанта:
І варіант – співвідношення залученого і власного капіталу 70 : 30 (для усіх варіантів);
ІІ варіант – співвідношення залученого і власного капіталу 40 : 60.
1. Розрахувати економічну рентабельність і рентабельність власних коштів.
2. Визначити податок на прибуток та чисту рентабельність власних коштів.
3. Розрахувати рівень фінансового важеля по варіантах, розкрити його поняття.
4. Обґрунтувати вибір рішення відносно співвідношення між залученим і власним капіталом.
Таблиця 4
Показники Вар 4
Активи, тис. грн. 700
Поточний прибуток до вирахування відсотків за кредит на прибуток, тис. грн..
У 1 варіанті 350
У 2 варіанті 190
Середній розрахунковий відсоток за кредит
У 1 варіанті 30
У 2 варіанті 20
Базова ставка податку на прибуток 30%.
Детальніше >>>
 
Курсова на 57 стор.: 3501 АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ Криворізький меблевий комбінат “Мрія”
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
1.1.Сутність і основні принципи бюджетування
1.2. Організація бюджетного процесу на підприємстві
1.3 Особливості системи бюджетування українських підприємств
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ Криворізький меблевий комбінат “Мрія”
2.1. Фінансово-господарська характеристика підприємства
2.2. Оцінка процесу бюджетування ТОВ Криворізький меблевий комбінат
“Мрія”
2.3. Контролінг виконання бюджету комбіната
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ТОВ Криворізький меблевий комбінат “Мрія”
3.1. Заходи щодо підвищення ефективності бюджетного процесу
підприємства
3.2. Модель зведеного бюджету ТОВ “Мрія”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Детальніше >>>
 
Курсова на 35 стор.: 58. Управління дебіторською заборгованістю як спосіб покращення платоспроможності підприємства
Вступ 3
Розділ 1. Поточна дебіторська заборгованість в системі управління підприємством 5
1.1. Економічна сутність дебіторської заборгованості та їх види 5
1.2. Система показників, інформаційна база та основні методологічні прийоми аналізу 11
Розділ 2. Аналіз платоспроможності та дебіторської заборгованості ТОВ «Агропак-Техніка» 18
2.1. Характеристика базового підприємства ТОВ «Агропак-Техніка» 18
2.2. Аналіз впливу дебіторської заборгованості на платоспроможність підприємства ТОВ «Агропак-Техніка» 19
Розділ 3. Управління дебіторською заборгованістю на ТОВ «Агропак-Техніка» 30
Висновок 35
Список використаної літератури 38
Додатки 40
Детальніше >>>
 
Курсова на 46 стор.: АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ
Вступ 3
Розділ 1. Сутність власного капіталу та його роль у діяльності підприємства 6
1.1. Економічний зміст капіталу підприємства 6
Розділ 2. Аналіз джерел формування власного капіталу ВАТ „Будсервіс” 19
2.1. Особливості формування та аналіз структури власного капіталу ВАТ „Будсервіс” 19
2.2. Аналіз власного капіталу ВАТ „Будсервіс” 27
Розділ 3. Оптимізація структури власного капіталу 34
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43
Детальніше >>>
 
Курсова на 46 стор.: АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ
Вступ 3
Розділ 1. Сутність власного капіталу та його роль у діяльності підприємства 6
1.1. Економічний зміст капіталу підприємства 6
Розділ 2. Аналіз джерел формування власного капіталу ВАТ „Будсервіс” 19
2.1. Особливості формування та аналіз структури власного капіталу ВАТ „Будсервіс” 19
2.2. Аналіз власного капіталу ВАТ „Будсервіс” 27
Розділ 3. Оптимізація структури власного капіталу 34
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТКИ 43
Детальніше >>>
 
<<< ПопередняСторінка 1 з 12Наступна >>>
 
Загрузка...

Интернет реклама УБС
Баннерная сеть BANNER.UA

каталог сайтів