StudyPort.Net

Каталог

Поиск по сайтуПоследние добавления

Поняття та система господарських договорів...

Загальна характеристика обставин, які пом’якшують покарання...

Речові права на чуже майно...

...

Адмiнiстративний примус...

...

Державна служба...

Соціально-політичні погляди Івана Посошкова...

Поняття та види юридичних осіб...

Особливості відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом пі...
Детальная информация о работе ID: 9406

К работе ID 9405 | К работе ID 9407

Тема работыСОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ. Методичний посібник
Продавец работыОлена Шведун
ПредметСоциология
Тип работыКнига
Цена
Объем206 стр.
Выполнена в2006 году
Размещена2007-10-25
Содержание1. Що таке сім’я?
2. Що таке “складні життєві обставини”?
3. Які сім’ї класифікуються як ті, котрі опинилася у складних життєвих обста-винах?
4. Що таке криза? Як криза впливає на стан і розвиток сім’ї?
5. Як виявити кризу?
6. Які переконання соціального працівни-ка сприятимуть розв’язанню кризи в сім’ї?
7. Що таке компетентності соціального працівника?
8. Які етичні норми (принципи) лежать в основі діяльності соціального працівника?
9. Що таке соціальний супровід?
10. Які послуги надають центри сім’ям, які опинилися у складних життєвих обста-винах?
11. Як оцінити потреби сімей? Як визначи-ти ключову проблему сім’ї? 28
12. Як визначити й оцінити потреби дітей у сім’ї, яка опинилась у складних життє-вих обставинах?
13. Які форми і методи використовуються у соціальному супроводі сімей, які опинилися у складних життєвих обста-винах?
14. У чому полягає сутність методу “веден-ня випадку”?
15. Що є нормативно-правовою основою соціального
супроводу сімей, які опинилися в скла-дних життєвих обставинах?
16. Які існують соціальні виплати та види допомоги сім’ям, які опинилися у скла-дних життєвих
обставинах?
17. Який порядок організації та здійснення соціального супроводу?
18. Яка документація ведеться при соціаль-ному супроводі сім’ї, яка опинилась у складних життєвих обставинах?
19. Яким чином можна забезпечити парт-нерські стосунки сім’ї та соціального працівника у соціальному супроводі?
20. Що таке соціальна мережа (сітка) сім’ї? Як її залучати до здійснення соціально-го супроводу?
21. На яких засадах базується міжвідомча (міжсекторальна) співпраця для розв’язання проблем сім’ї?
22. Для чого і як створюється мультидис-циплінарна
команда фахівців?
23. Які особливості у міжвідомчої співпра-ці існують у роботі з сім’ями, які опи-нилися в складних життєвих обстави-нах?
24. Коли і як завершується (припиняється) соціальний супровід сім’ї, яка опини-лась в складних життєвих обставинах?
25. Який результат здійснення соціального супроводу сімей, які опинились у скла-дних життєвих обставинах, можна вва-жати позитивним
26. Який досвід здійснення соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,мають соціальні служби підтримки сім’ї?
Дополнительная информация:Оформление:
Шрифт/размер - Times New Roman / 14
интервал - 1.5
поля в/н/л/п/ - 20/20/30/13

Кравець В. П. – доктор педагогічних наук, професор, академік АПН України;
Безпалько О. В. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Автори-упорядники:
Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Ніколаєнко Л. О., Петрочко Ж. В., Стрига Л. І.

Матеріали посібника підготовлено СПД Дибайло В.Д. у співпраці з
Представництвом благодійної організації «Кожній дитині» в Україні.

С69 Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: Методичний посібник. / І. Д. Звєрєва та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 104 с.
ISBN 966-7815-76-5

У методичному посібнику подано теоретичні та практичні аспекти соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Матеріал представлено у вигляді запитань і відповідей, що дозволяє користуватися посібником як довідником. Певні матеріали подаються як напрацювання у ході реалізації проекту ЄС “Розвиток інтегрованих служб для вразливих сімей і дітей” і є такими, що рекомендовані для використання.
Видання розраховане перш за все на практичних соціальних працівників, які безпосередньо займаються соціальним супроводом сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також буде цікавим для наукових співробітників, корисним для студентів, представників громадських організацій.
УДК 364.044.24
ББК 65.272:60.56


© Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді, 2006
© І.Д. Звєрєва, З.П. Кияниця, В.О. Кузьмінський, Л.О. Ніколаєнко, Ж.В. Петрочко, Л.В. Стрига, 2006
ISBN 966-7815-76-5 © СПД Дибайло В.Д., 2006
Комментарий продавца работы:
 
 
Загрузка...

Интернет реклама УБС
Баннерная сеть BANNER.UA

каталог сайтів