Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Цивільне процесуальне право у схемах

Штефан О. О. Цивільне процесуальне право у схемах: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 208 с.: іл. — Бібліогр.: с. 189-197.

У посібнику вперше у вітчизняній юридичній науці компактно у схемах викладено повний курс цивільного процесуального права України. На основі аналізу законодавства, практики його застосування, сучасних концепцій розвитку науки цивільного процесуального права в оригінальній, доступній для сприйняття формі подано інститути цивільного процесуального права України, якими встановлюється процесуальний порядок здійснення правосуддя з цивільних справ, що виникають у державі з цивільних, трудових, сімейних та інших правовідносин, віднесених законодавством до юрисдикції суду.
Для студентів, практикуючих юристів і всіх, для кого становить інтерес цивільне процесуальне право.

Скачать

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………………………….. 3
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………………. 4
Глава 1. Цивільне процесуальне право і цивільний процес……………………… 4
1.1. Цивільний процесуальний порядок (форма) захисту майнових і особистих немайнових прав та інтересів громадян і організацій, що охороняються законом…………………………….. 4
1.2. Поняття цивільного процесуального права………………………… 5
1.3. Цивільне процесуальне право в системі права України……….. 6
1.4. Дія норм цивільного процесуального права……………………….. 7
1.5. Цивільне судочинство і його стадії…………………………………….. 8
Глава 2. Принципи цивільного процесуального права……………………………. 9
2.1. Поняття принципів цивільного процесуального права і їх значення ……………………………………………………………………… 9
2.2. Поняття систематизації принципів цивільного процесуального права ……………………………………………………….. 9
2.3. Систематизація принципів цивільного процесуального права за їх змістом і сферою дії …………………10
2.4. Принципи, закріплені в законодавстві
про судочинство ………………………………………………………………. 12
2.5. Класифікація принципів цивільного
процесуального права за різними ознаками ……………………….. 13
Глава 3. Цивільні процесуальні правовідносини ……………………………………14
3.1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин………………14
3.2. Передумови реалізації права на пред’явлення позову………….16
3.3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин…………….16
Глава 4. Сторони в цивільному процесі…………………………………………………22
4.1. Поняття сторін в цивільному процесі…………………………………22
4.2. Процесуальна співучасть…………………………………………………..24
4.3. Неналежна сторона в процесі: умови і порядок заміни………..26
4.4. Процесуальне правонаступництво …………………………………….29
Глава 5. Треті особи в цивільному процесі…………………………………………….30
5.1. Поняття і види третіх осіб…………………………………………………30
5.2. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги…………………….30
5.3. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог………………..32
Глава 6. Участь органів прокуратури у цивільному процесі………………….33
6.1. Завдання і підстави участі прокурора в цивільному процесі……………………………………………………..33
6.2. Форми і види участі прокурора в цивільному процесі………34
Глава 7. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано
законом право захищати права і свободи інших осіб……………….35
7.1. Мета та підстави участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб у цивільному процесі …………………………………………………………………………. 35
7.2. Форми участі органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі …………….. 36
7.3. Процесуальні права і обов’язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування в цивільному процесі …… 36
Глава 8. Представництво в цивільному процесі……………………………………37
8.1. Поняття і значення процесуального представництва………..37
8.2. Підстави і види представництва в суді…………………………….38
8.3. Повноваження представника в суді…………………………………40
Глава 9. Цивільні процесуальні строки ……………………………………………….42
9.1. Поняття і значення процесуальних строків ……………………..42
9.2. Класифікація процесуальних строків………………………………43
9.3. Обчислення, зупинення, продовження
і поновлення процесуальних строків ………………………………. 48
Глава 10. Підвідомчість цивільних справ ………………………………………………50
10.1. Поняття і види підвідомчості…………………………………………50
Глава 11. Підсудність цивільних справ …………………………………………………. 52
11.1. Поняття підсудності ……………………………………………………… 52
11.2. Види підсудності…………………………………………………………..53
11.3. Порядок передання справ в інший суд……………………………54
Глава 12. Витрати по провадженню цивільної справи…………………………….55
12.1. Поняття та види витрат, їх значення………………………………55
12.2. Державне мито. Справляння державного мита……………….56
12.3. Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді ………………….59
12.4. Розподіл і відшкодування понесених витрат у справі……….60
Глава 13. Санкції цивільного процесуального права………………………………62
13.1. Поняття і види санкцій цивільного процесуального права……………………………………………………………
………………62
Глава 14. Докази і доказування в цивільному процесі…………………………….65
14.1. Роль доказів і доказування в цивільному процесі…………….65
14.2. Поняття і види доказів…………………………………………………..66
14.3. Доказування ………………………………………………………………… 69
14.4. Засоби доказування ……………………………………………………… 76
14.5. Запобіжні заходи ………………………………………………………….. 84
Розділ ІІ. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ…………………86
А. ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ…………………………………………..86
Глава 15. Порушення цивільної справи в суді………………………………………..86
15.1. Позов як процесуальний засіб порушення цивільної справи в суді …………………………………………………. 86
15.2. Право на позов……………………………………………………………..88
15.3. Об’єднання і роз’єднання позовів …………………………………..92
15.4. Зміни в позовному спорі ……………………………………………….. 94
15.5. Забезпечення позову …………………………………………………….. 95
Глава 16. Підготовка цивільних справ до судового розгляду …………………. 97
16.1. Завдання, зміст і процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду ………….. 97
16.2. Судові виклики і повідомлення ……………………………………… 99
Глава 17. Судовий розгляд цивільних справ ……………………………………….. 101
17.1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ………. 101
17.2. Судове засідання — процесуальна форма розгляду цивільних справ………………………………………………………….. 101
17.3. Ускладнення у процесі судового розгляду цивільних справ …………………………………………………………………………. 105
17.4. Протокол судового засідання………………………………………. 110
Глава 18. Постанови суду першої інстанції …………………………………………. 112
18.1. Поняття і види судових постанов ………………………………… 112
18.2. Вимоги, яким має задовольняти судове рішення …………… 114
18.3. Види виконання судових рішень ………………………………….. 117
18.4. Ухвали суду першої інстанції ………………………………………. 119
Б. НЕПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ……………………………………121
Глава 19. Провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин …………………………………..121
19.1. Загальна характеристика провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин …… 121
19.2. Справи по скаргах на неправильності у списках виборців і у списках громадян, які мають право брати участь
у референдумі ……………………………………………………………. 122
19.3. Справи по скаргах на рішення і дії територіальної, окружної (територіальної) виборчої комісії по виборах депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних рад і заявах
про скасування рішення виборчої комісії ……………………. 123
19.4. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, територіальної, дільничної виборчої комісії по виборах Президента України та заявах про скасування реєстрації кандидатом у Президенти України ………………………………………………… 125
19.5. Справи по скаргах на рішення, дії чи бездіяльність, що стосуються виборів народних депутатів України ……. 127
19.6. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії …………………………………….. 130
19.7. Справи по заявах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності ……………………….. 131
19.8. Справи по скаргах на дії органів і посадових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень ………………….. 132
19.9. Справи по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових осіб у сфері управлінської діяльності ………….. 135
19.10. Справи по скаргах на рішення, прийняті щодо релігійних організацій ……………………………………………………………….. 139
19.11. Справи за заявами прокурора про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи ……………………………………………………….. 140
19.12. Справи по скаргах на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби ……………………………………. 141
19.13. Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення і державному обов’ язковому страхуванню ………………………………………. 143
19.14. Справи про заборону політичної партії і про анулювання реєстраційного свідоцтва …………………………………………… 145
Глава 20. Окреме провадження ………………………………………………………….. 146
20.1. Суть і значення окремого провадження ..
……………………… 146
20.2. Процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження ……………………………………………………………… 147
20.3. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним ………………………………………………………….. 148
20.4. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення його померлим …………………………………… 150
20.5. Усиновлення дітей, які проживають на території України громадянами України та іноземними громадянами ………. 152
20.6. Встановлення неправильностей в актах громадянського стану …………………………………………………………………………. 155
20.7. Встановлення фактів, які мають юридичне значення …….. 156
20.8. Поновлення права на втрачені цінні папери на пред’ явника……………………………………………………………. 158
20.9. Оскарження нотаріальних дій або відмова у їх вчиненні ………………………………………………………………. 159
Розділ ПІ. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ОСКАРЖЕННЮ І ПЕРЕГЛЯДУ РІШЕНЬ, УХВАЛ СУДУ…………………………..160
Глава 21. Апеляційне провадження……………………………………………………..160
21.1. Поняття і право апеляційного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції та процесуальний
порядок його реалізації ………………………………………………. 160
21.2. Апеляційна скарга, подання…………………………………………161
21.3. Підготовка і розгляд справи судом апеляційної інстанції …………………………………………………………………….. 163
21.4. Повноваження суду апеляційної інстанції……………………..166
21.5. Рішення і ухвали суду апеляційної інстанції…………………..168
Глава 22. Касаційне провадження ………………………………………………………. 170
22.1. Поняття і право касаційного оскарження та перевірки рішень і ухвал суду першої і апеляційної інстанції ………… 170
22.2. Касаційна скарга, подання…………………………………………..171
22.3. Передача справи на касаційний розгляд складу судової палати, підготовка до розгляду і процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції ………………….. 173
22.4. Повноваження суду касаційної інстанції, його рішення та ухвали ……………………………………………….. 174
Глава 23. Перегляд рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами……..177
23.1. Суть і підстави перегляду рішень, ухвал суду, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами……………..177
23.2. Процесуальний порядок перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами і винятковими обставинами ………………………………………………………………. 179
Розділ ІУ. ЗВЕРНЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ ДО ВИКОНАННЯ……………………………………………………………182
Глава 24. Звернення судових рішень до виконання та поворот виконання ………………………………………………………… 182
24.1. Рішення, які звертаються до примусового виконання, і виконавчі документи………………………………………………….182
24.2. Повноваження суду, пов’язані з виконавчим провадженням по примусовому виконанню його рішень ……………………… 187
Список використаної та рекомендованої літератури……………………………..189

Скачать

Смотрите так же:
Цивільне процесуальне право Ярошенко І. С. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 159 с. Навчально-методичний посібник розроблений для самостійної роботи студентів юридичного факультету. Його метою є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових і особистих немайнових прав...
Цивільне та торгове право зарубіжних країн Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с. тальної та англо-американської правових систем на прикладі Німеччини, Франції, та США, базується на джерелах цивільного та торгового права цих країн здобутках юридичної науки у галузі. Навчальний посібник підготовлено відповідно до...
Господарське процесуальне право Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с. Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни «Господарське процесуальне право» («Арбітражний процес») для студентів юридичного факультету. Розглянуті питання сучасного господарського процесу, висвітлено проблеми,...
Система правоохоронних органів України Опришко І. В., Сидорчук Л. А. Система правоохоронних органів України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 203 с. У посібнику надаються методичні рекомендації щодо викладання курсу «Система правоохоронних органів України», висвітлюються основні поняття курсу, питання стосовно діяльності судових та правоохоронних органів України, їх структури та...
Порівняльне правознавство Голяк Л. В. Порівняльне правознавство: Курс лекцій / Л. В. Голяк, А. С. Мацко, О. В. Тюріна. — К.: МАУП, 2004. — 200 с. — Бібліогр. в кінці тем. У пропонованому курсі лекцій розглянуто найважливіші аспекти сучасного порівняльного правознавства, що стосуються об’єктів компаративістики, визначено нові підходи до вивчення правових шкіл...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...