Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Цивільне процесуальне право

Ярошенко І. С. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 159 с.

Навчально-методичний посібник розроблений для самостійної роботи студентів юридичного факультету. Його метою є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і сутності цивільних процесуальних відносин, процесуального порядку захисту майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян, засвоєння студентами знань основних принципів та норм цивільного судочинства, змісту Цивільного процесуального кодексу України, питань підвідомчості цивільних справ, регламентування прав і обов’язків осіб, які беруть участь у розгляді цивільних справ, забезпечення доказів і т. ін., підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців. Розглянуті теоретичні та практичні питання, які регулюють різноманітні форми захисту суб’єктивних та об’єктивних прав; порядок розгляду і вирішення цивільних справ у загальних судах, безпосередній зв’язок норм права з їх практичним застосуванням відповідними органами.
Видання призначено для студентів спеціальності «Правознавство» всіх форм навчання і дозволяє самостійно опанувати програму навчального курсу цивільного процесуального права.

Скачать | Зеркало

Зміст

Вступ 3
Загальний розрахунок годин лекцій, семінарських занять, самостійної роботи 6
Програма дисципліни «Цивільне процесуальне право» 8
Методичні вказівки 16
Плани семінарських занять практичні завдання 87
Словник основних термінів 132
Поточний контроль знань студентів 136
Програмні запитання з дисципліни 148
Критерії оцінки знань студентів з дисципліни
«Цивільне процесуальне право» 154
Список рекомендованої літератури 156

Скачать | Зеркало

Смотрите так же:
Цивільне процесуальне право у схемах Штефан О. О. Цивільне процесуальне право у схемах: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 208 с.: іл. — Бібліогр.: с. 189-197. У посібнику вперше у вітчизняній юридичній науці компактно у схемах викладено повний курс цивільного процесуального права України. На основі аналізу законодавства, практики його застосування, сучасних концепцій розвитку науки...
Господарське процесуальне право Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с. Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни «Господарське процесуальне право» («Арбітражний процес») для студентів юридичного факультету. Розглянуті питання сучасного господарського процесу, висвітлено проблеми,...
Цивільне та торгове право зарубіжних країн Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посіб. (Курс лекцій). — К.: КНЕУ, 2004. — 220 с. тальної та англо-американської правових систем на прикладі Німеччини, Франції, та США, базується на джерелах цивільного та торгового права цих країн здобутках юридичної науки у галузі. Навчальний посібник підготовлено відповідно до...
Транспортне право Шульженко Ф. П., Кундрик Р. С. Транспортне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 214 с. Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з курсу «Транспортне право», який викладається студентам юридичного факультету КНЕУ. У виданні вміщені програма курсу, методичні вказівки по організації самостійної роботи студентів з...
Трудове право України Приходько С. Г., Меліхова О. В. Трудове право України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 211 с. Навчально-методичний посібник розроблено для самостійної роботи студентів юридичного факультету. Його метою є досягнення всебічного та глибокого розуміння студентами природи й сутності трудових та похідних від них відносин, які...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...