Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Етика ділового спілкування

Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка, М. П. Лукашевич, І. Б. Осечинська. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2003.— 208 с.: іл.—Бібліогр. у кінці розділів.

У пропонованому курсі лекцій розглянуто моральні й психологічні засади культури ділового спілкування та його техніку. Розкрито поняття етики, моралі, спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкування. Проаналізовано етико-психологічні проблеми ділового спілкування в нашому суспільстві з урахуванням науково-практичних висновків як вітчизняних, так і зарубіжних етиків та психологів, зокрема представників гуманістичної етики і гуманістичної психології. Висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування.
Для студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами менеджменту, бізнесу, психології та права.

Скачать

ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………. 3
Лекція 1. Предмет і завдання курсу………………………………. 5
Лекція 2. Спілкування як науково-практична проблема……… 19
Лекція 3. Моральні передумови ділового спілкування ……….. 31
Лекція 4. Психологічна природа спілкування……………………. 44
Лекція 5. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті етики та культури ділового спілкування …………… 55
Лекція 6. Моральна культура спілкування та службовий етикет…………………………………….. 70
Лекція 7. Добір способів ділового спілкування ……………….. 83
Лекція 8. Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет…………………………………… 100
Лекція 9. Невербальні засоби спілкування та культура поведінки …………………………………… 113
Лекція 10. Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування ……………………………………………….. 126
Лекція 11. Колективне обговорення ділових проблем………….. 144
Лекція 12. Етичні та психологічні вимоги до виступу в аудиторії ………………………………………………… 162
Лекція 13. Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями………………………………………………. 177

Скачать

Смотрите так же:
Юридична деонтологія Бризгалов I. В. Юридична деонтологія: Короткий курс лекцій. — К.: МАУП, 2003. — 3-тє вид., стереотип. — 48 с. — Бібліогр. у кінці лекцій. ISBN 966-608-334-5 У пропонованому курсі лекцій коротко висвітлюються предмет і об’єкт юридичної деонтології, методологія та зміст юридичних наук; описуються основні юридичні спеціальності, система юридичної діяльності, її...
Юридична психологія Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і переробл. — К.: МАУП, 2004. — 436 с.: іл. — Бібліогр.: с. 426430. Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни «Юридична психологія» юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної психології; методологічні...
Соціальна психологія в рекламі Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 384 с. У посібнику розкриваються соціально-психологічні особливості рекламної діяльності, висвітлюються поняття психологічних впливів та соціально-психологічного маніпулювання в рекламі. Окрема увага приділяється психологічним проблемам рекламної діяльності з погляду культури та суспільства. Для викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів,...
Культурологія Бокань, Володимир. Культурологія: Навч. посіб. — 3-тє вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 136 с. — Бібліогр.: с. 131-133. Пропонований посібник висвітлює основи культурології — науки про сукупність результатів людської діяльності, засоби передавання культурної інформації прийдешнім поколінням; дає уявлення про широкий спектр пам’яток духовної та матеріальної історії та культури,...
Стилістика ділової мови Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 208 с. — Бібліогр.: с. 203-204. ISBN 966-608-195-4 Посібник має на меті допомогти студентам правильно користуватися мовою у діловій сфері спілкування. Тут розглядаються особливості офіційно-ділового стилю, правила складання ділових паперів, аналізуються лексико-граматичні норми сучасної української мови, володіння...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...