Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Імітаційне моделювання

Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с.

У посібнику подаються необхідні матеріали з імітаційного моделювання для самостійного вивчення цієї дисципліни. Тут наводиться типова програма з предмета. Блок навчально-методичного забезпечення включає методичні поради щодо вивчення кожної теми (зміст і пояснення до теми, основна і допоміжна література), план практичного заняття, термінологічний словник, навчальні завдання, завдання для перевірки знань. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт містять необхідні відомості для їх здійснення засобами мови імітаційного моделювання GPSS/PC.
Для студентів і аспірантів, які спеціалізуються в галузі машинної обробки економічної інформації, економічної інформатики, економічної кібернетики, інформаційних систем у менджменті; широкого кола фахівців народного господарства України.

Скачать | Зеркало

Зміст

ВСТУП 4
1. Типова програма 5
2. Блок навчально-методичного забезпечення
до кожної теми дисципліни 8
Тема 1. Вступ до курсу «Імітаційне моделювання» 8
Тема 2. Сутність імітаційного моделювання 25
Тема 3. Основні етапи побудови моделі 34
Тема 4. модель керування запасами 47
Тема 5. Поняття про метод Монте-Карло 68
Тема 6. Генерування РВП [0, 1] 79
Тема 7. Генерування випадкових подій дискретно
розподілених випадкових величин 93
Тема 8. Генерування неперервних випадкових величин 101
Тема 9. Планування імітаційних експериментів:
основні визначення 112
Тема 10. Утворення апроксимуючих поліномів 122
Тема 11. Статистична перевірка результатів
експериментальних досліджень 132
Тема 12. Планування імітаційних експериментів
час дослідження та оптимізації систем 140
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 155
4. Критерії оцінювання знань з дисципліни час підсумкового іспиту 206
5. Список літератури 208

Скачать | Зеркало


Смотрите так же:
Моделювання економіки Вітлінський В. В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансові, структурні,...
Планування на аграрному підприємстві Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 280 с. Навчально-методичний посібник призначений для самостійного вивчення дисципліни «Планування на аграрному підприємстві». У ньому наведено програму дисципліни, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, навчальні завдання,...
Системи оброблення економічної інформації Системи оброблення економічної інформації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2004. — 332 с. У посібнику подано необхідні матеріали із систем оброблення еко¬номічної інформації (СОЕІ) для самостійного вивчення цієї дисципліни. Тут наведено типову програму з предмета. Блок навчально-методичного забезпечення охоплює...
Промислова політика Никифоров А. Є. Промислова політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 179 с. Навчально-методичний посібник «Промислова політика» охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. У посібнику наведено: навчальну програму, тематичний план, методичні поради щодо вивчення кожної теми дисципліни, термінологічний словник, плани семінарських...
Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с. У посібнику розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, що має велике значення для прийняття правильних рішень під час...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...