Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Моделювання економіки

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004.

У навчальному посібнику викладено методологічні, методичні підходи та інструментарій, що дозволяють розбудовувати, аналізувати й використовувати адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядається низка математичних моделей макро- та мікроекономічних систем: балансові, структурні, оптимізаційні, моделі рівноваги та моделі взаємодії економічних систем, рейтингові моделі тощо. Наводяться приклади побудови й аналізу математичних моделей. Посібник містить методичні матеріали та приклади, корисні для виконання лабораторних робіт; перелік тем рефератів та курсових робіт.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для системних аналітиків, фахівців у сфері фінансово-економічної діяльності.

Скачать

Зеркало

Смотрите так же:
Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід Бєгун А. В. Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 200 с. Навчально-методичний посібник містить типову програму дисципліни та перелік матеріалів навчально-методичного спрямування. Методичні поради подаються в тематичній послідовності з використанням схем об’єктно-орієнтованої методології (ОМТ) (Object Modeling Technique). Ці схеми дають змогу...
Імітаційне моделювання Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 208 с. У посібнику подаються необхідні матеріали з імітаційного моделювання для самостійного вивчення цієї дисципліни. Тут наводиться типова програма з предмета. Блок навчально-методичного забезпечення включає методичні поради щодо вивчення кожної теми...
Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292 с. У посібнику розглядаються принципи і методи системного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком суб’єктів господарювання, що має велике значення для прийняття правильних рішень під час...
Економетрія Лещинський О. Л. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова. — К.: МАУП, 2003. — 208с.:іл. -Бібліоір.:с.203-205. У навчальному посібнику “Економетрія” розглядаються основні завдання економетричних досліджень і методи їх розв’язання, визначається місце та значення цієї наукової дисципліни, її зв’язок...
Електронна комерція Береза А. М., Козак І. А., Левченко Ф. А., Гужва В. М., Трохименко В. С. Електронна комерція: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 108 с. У посібнику наведені типова програма, методичні вказівки до вивчення тем дисципліни та до виконання лабораторних робіт, а також комплекс зав¬дань...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...