Учебная библиотека StudyPort.Net

скачать книгу или учебник бесплатно

  • Популярное в сети

Правові основи державного управління економікою України

Крегул Ю.І. Правові основи державного управління економікою України: Курс лекцій. – К.:КНЕУ, 2003

Курс лекцій розроблений відповідно до навчальної програми даної дисципліни, затвердженої Вченою радою КНЕУ. У курсі лекцій викладені такі теми: конституційні засади правового регулювання економічних процесів в Україні, основні напрямки організаційно-правового впливу на економічну діяльність, державне управління сільським господарством (аграрним сектором економіки), організаційно-правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України, організаційно-правові засади управління у сфері використання та охорони природних ресурсів, державне управління зовнішньоекономічною діяльністю та торгівлею, державне фінансово бюджетною, кредитною та податковою діяльністю, а також державна статистична діяльність.

Скачать | Зеркало

Зміст

Передмова 3
Розділ 1. Конституційні засади правового регулювання ЕКОНОМІЧНИХ процесів в Україні 3
1.1. Сутність характер державного управління економікою. 3
1.2. Суб’єкти адміністративно-правового регулювання сфері економіки 7
1.3. Загальна характеристика законодавства у сфері економіки 13
Розділ 2. Основні напрями організаційно-
правового впливу на економічну діяльність 18
2.1. Правовий статус Міністерства економіки та з питань
європейської України 18
2.2. Правовий статус Державної з контролю за цінами 33
2.3. органи виконавчої влади та їхня компетенція сфері економіки 37
2.4. Правовий статус Міністерства промислової політики України 50
2.5. Правовий статус Державного департаменту транспортного сільськогосподарського машинобудування 62
2.6. Правовий статус Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 67
2.7. Правовий статус Антимонопольного комітету України 75
2.8. Фонд державного майна та його компетенція 86
2.9. Адміністративна відповідальність за правопорушення промисловості 97
Розділ 3. Система органів управління сільським
господарством (аграрним сектором економіки) їхня компетенція 100
3.1. Правові засади управління сільським господарством
(аграрним сектором економіки). Загальна характеристика
законодавства в галузі сільського господарства 100
3.2. Правовий статус Міністерства аграрної політики України 102
3.3. Правовий статус Державного департаменту продовольства 115
3.4. Правовий статус Державного департаменту рибного
господарства 122
3.5. Правовий статус Державного департаменту ветеринарної медицини 129
3.6. Правовий статус Головного управління сільського господарства продовольства обласної, управління сільського господарства продовольства Севастопольської державної адміністрації 139
3.7. Правовий статус управління (відділу) сільського господарства
районної державної адміністрації 146
3.8. Правовий статус якості та формування ресурсів
сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської
державної адміністрації 150
3.9. Правовий статус державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської державної адміністрації 154
3.10. Адміністративна відповідальність за правопорушення сільському господарстві (аграрному секторі економіки) 159
Розділ 4. Організаційно-правові засади управління
паливно-енергетичним комплексом України 162
4.1. Правові засади управління паливно-енергетичним комплексом України 162
4.2. Правовий статус Міністерства палива та енергетики України 163
4.3. Правовий статус Державного департаменту вугільної промисловості 175
4.4. Правовий статус Державного комітету України з енергозбереження 179
4.5. Правовий статус Національної регулювання
електроенергетики України 184
4.6. Правовий статус Державного комітету ядерного регулювання України 189
Розділ 5. Організаційно-правові засади управління галузі використання та охорони
природних ресурсів 198
5.1. Правові засади управління в галузі використання та охорони
природних ресурсів 198
5.2. Правовий статус Міністерства екології та природних
ресурсів України 200
5.3. Правовий статус Державного комітету України водному господарству 214
5.4. Правовий статус Державного комітету України земельних ресурсах 221
5.5. Правовий статус Державного комітету лісового господарства України 228
5.6. Державний контроль у галузі використання та охорони
природних ресурсів. 234
5.7. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі
використання та охорони природних ресурсів 247
Розділ 6. Державне регулювання зовнішньо-
економічної діяльності 252
6.1. Організаційно-правові засади управління митною справою 252
6.2. Органи управління митною справою 259
6.3. Державна служба експортного контролю України 268
6.4. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил 274
6.5. Адміністративна відповідальність за порушення в галузі торгівлі 277
6.6. Торговельно-економічна у складі дипломатичного
представництва України за кордоном 280
Розділ 7. Державне управління бюджетно-фінансовою, кредитною та податковою діяльністю 285
7.1. Правові засади управління бюджетно-фінансовою, кредитною податковою діяльністю 285
7.2. Правовий статус Рахункової палати 288
7.3. Національний банк України 293
7.4. Правовий статус Міністерства фінансів України 300
7.5. Державне казначейство України 306
7.6. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні 307
7.7. Правовий статус Державної податкової України 311
7.8. Правовий статус Державної з цінних паперів фондового ринку 322
Розділ 8. Державне управління транспортом, зв’язком, будівництвом та житлово-комунальним
господарством 338
8.1. Правові засади управління транспортом, зв’язком, будівництвом житлово-комунальним господарством 338
8.2. Правовий статус Міністерства транспорту України 340
8.3. Правовий статус Державної залізничного
транспорту України 351
8.4. Правовий статус Державного департаменту авіаційного транспорту 356
8.5. Правовий статус Державного департаменту морського річкового транспорту 362
8.6. Правовий статус Державного департаменту автомобільного транспорту 367
8.7. Правовий статус Державного комітету зв’язку та інформатизації України 372
8.8. Правовий статус Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства 380
8.9. Правовий статус Державного комітету України з будівництва архітектури 386
8.10. Правовий статус місцевих органів виконавчої влади у сфері будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства 394
8.11. Адміністративна відповідальність за правопорушення на транспорті, галузі шляхового господарства зв’язку та житлово-комунального
господарства 418
Розділ 9. Державна статистична діяльність 422
9.1. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності 422
9.2. Органи державної статистики та компетенція 423
Рекомендована література 428

Скачать | Зеркало

Смотрите так же:
Правові основи приватизації в Україні Кагал. Т. О. Правові основи приватизації в Україні: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 176 с. У посібнику наводяться навчально-методичні матеріали за темами дисципліни, що дозволяють студентам організувати самостійну роботу, списки літератури до кожної теми, матеріали поточного та підсумкового контролю, загальний список рекомендованої літератури для...
Правові основи митної справи в Україні Жорін Ф. Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект курсу лекцій з програмних тем): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 248 с. У посібнику висвітлені основні принципові положення митного права та організації митної справи в Україні. Розглядаються питання сучасної митної політики, запровадження митних процедур, митних режимів. Види і...
Правові основи місцевого самоврядування Куколевська Ж. Д. Правові основи місцевого самоврядування: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — 87 с. У навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Правові основи місцевого самоврядування» висвітлені основні положення організації діяльності місцевого самоврядування в Україні, правове становище органів місцевого самоврядування та відносини власності між суб’єктами...
Судові та правоохоронні органи України Гель А. П. Судові та правоохоронні органи України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Гель, Г. С. Семаков, С. П. Кондра-кова. — К.: МАУП, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 261-264. У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та...
Конституційне право України: Конспект лекцій Годованець В. Ф.Конституційне право України: Конспект лекцій. — 2-ге вид., стереотип. — К.: МАУП, 2001. — 216 с. — Бібліогр.: с. 207—213. У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про конституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні властивості, основні принципи, структуру, функції, порядок реалізації, тлумачення, внесення змін у неї...

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать следующие тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 
Загрузка...